Hoe richt ik mijn eigen stichting op?

Hoe richt ik mijn eigen stichting op?

Met meer dan 300.000 verenigingen en stichtingen kan Nederland met recht een verenigingsland genoemd worden. Van stichtingen tegen zinloos geweld, tot goede doelen die geld op willen halen om de laatste wens van een terminale patiënt uit te laten komen. Wilt u zelf een stichting oprichten, maar weet u nog niet precies wat u moet of kan doen om uw stichting een succes te laten worden?

Een stichting oprichten in zeven stappen

In dit stappenplan vindt u zeven stappen die u kunnen helpen bij het oprichten van uw stichting. Zie dit plan als een overzicht waarmee u zich een beeld kan vormen van de stappen die u moet nemen om een gezonde start met uw stichting te maken. Uiteraard komt er nog veel meer bij het oprichten van stichting kijken, maar na het lezen van dit blog kunt u de ideeën die u heeft wel concreter maken.

1.    Maak een stichtingsplan

De belangrijkste stap, de eerste stap en bovendien ook de moeilijkste stap; het maken van een stichtingsplan. Wat is het beoogde doel van uw stichting? En middels welke activiteiten tracht u dit doel te bereiken? Wie is uw doelgroep en hoe zorgt u ervoor dat u voldoende geld binnenkrijgt om de activiteiten uit te kunnen voeren? Bepaal ook wie de voorzitter, penningmeester en secretaris worden. U bent ook verplicht om de statuten op te stellen.

2.    Schrijf uw stichting in bij de KvK

Een stichting moet altijd ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel (KvK) en moet bovendien ook geregistreerd zijn bij de notaris.

3.    Regel uw bankzaken

Het beheren van uw financiën is een belangrijke taak die zal bijdragen aan het goed besturen van uw stichting. Ga in gesprek met verschillende banken, meestal hebben zij speciale pakketten voor stichtingen met extra korting vanwege  de maatschappelijke betrokkenheid.

4.    Maak een begroting

Met een begroting kunt u het financiële beleid van uw stichting verantwoorden. Breng de toekomstige financiële situatie in beeld en bekijk de mogelijkheden om vaste inkomsten te kunnen genereren. Contributies en donaties zijn twee belangrijke inkomstenbronnen, maar erg betrouwbaar zijn ze niet. De hoeveelheid donaties kunnen hevig variëren, laat u hier niet door verrassen.

5.    Voer administratie

Om uw stichting gezond te houden is een volledig (financieel) overzicht de belangrijkste informatiebron. Door uw administratie goed op orde te hebben en te houden wordt het maken van strategische beslissingen eenvoudiger en kunt u weloverwogen besluiten nemen. Een accountant voor stichtingen helpt u bij het inrichten, bijwerken en controleren van uw administratie.

6.    Bouw een website

Met een website kunt u donateurs en vrijwilligers eenvoudig bereiken en donateurs de mogelijkheid geven om contact op te nemen of een bedrag over te maken. Laat zien waar uw stichting voor staat en communiceer het laatste nieuws via uw website.

7.    Werf vrijwilligers

De vraag naar vrijwilligers is groot en het aanbod is beperkt. Bedenk bij het oprichten van een stichting dan ook dat u wel genoeg vrijwilligers nodig heeft om uw doel te kunnen bereiken. Zijn er al veel vergelijkbare stichtingen in uw regio? Dan heeft u grote kans dat de meesten die bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen al bij een andere stichting zijn aangesloten.  Zorg dus voor een unieke insteek met uw stichting om ook andere doelgroepen aan te spreken.

Reageren is niet mogelijk.